Πανεπιστήμιο

Προπύλαια

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 14 Απριλίου 1837 και εγκαινιάσθηκε στις 3 Μαΐου 1837, από τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και ονομάσθηκε προς τιμήν του «Οθώνειον Πανεπιστήμιο». Ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1862 το «Οθώνειον Πανεπιστήμιο» μετονομάστηκε σε «Εθνικό Πανεπιστήμιο», μετά τα γεγονότα που ανάγκασαν τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα να εγκαταλείψει τη χώρα. Το 1932 το «Εθνικό Πανεπιστήμιο» μετονομάστηκε επίσημα σε «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, μετά την απελευθέρωση του έθνους.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με 125.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, περισσότερα από 2.000 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και περίπου 1.300 μέλη διοικητικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εστιάζει στην παραγωγή και διάδοση της γνώσης. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο σκοπεύει να καταστεί ένα κέντρο αριστείας στην έρευνα, στην καινοτομία και στην διδασκαλία σε όλες τις επιστήμες που θεραπεύει, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

ekpa-1837-2017

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα εντός της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών φημίζεται για τα εξαιρετικά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του, μερικά από τα οποία έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί της Ελληνικής Δημοκρατίας, Υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διοικητές και Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας, Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Τραπεζών, Πρόεδροι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Διοικητές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κ.λπ. Με άλλα λόγια, το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει τους ιθύνοντες εκείνους, που λαμβάνουν τις οικονομικές αποφάσεις με την μεγαλύτερη επιρροή, στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος. Επιπλέον, οι καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι εξαιρετικοί ερευνητές και εκπαιδευτές, εστιάζοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, όπως η τραπεζική διοίκηση, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η λογιστική, οι επενδύσεις, η οικονομική ιστορία, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η στατιστική, η πληροφορική, κ.λπ. Κατά συνέπεια, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαδραματίζει έναν ηγετικό ρόλο στην παραγωγή και διάδοση της οικονομικής γνώσης, προκαλώντας την συμβατική σοφία, εξερευνώντας νέους τρόπους σκέψης, δημιουργώντας νέες ιδέες και αποκαλύπτοντας πειστικά αποδεικτικά στοιχεία.

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη.

Σύνοψη στοιχείων της λειτουργίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2012-2016)

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
Συνολικός αριθμός μόνιμων καθηγητών 1.776 1.851 1.923 1.953
Συνολικός αριθμός άλλων μελών του διδακτικού προσωπικού (Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) 33 34 41 49
Συνολικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων 1.090 1.094 761 1.312
Συνολικός αριθμός εργαστηριακού και λοιπού τεχνικού προσωπικού 334 342 362 253
Συνολικός αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών στην κανονική περίοδο σπουδών (ν + 2) 39.534 36.446 40.652 38.566
Συνολικός αριθμός εισακτέων φοιτητών στο Ίδρυμα (όλες οι κατηγορίες) 7.232 8.562 8.109 7.396
Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών 107.742 101.336 103.972 100.694
Συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 11.479 10.164 10.103 9.778
Συνολικός αριθμός διδακτορικών φοιτητών 14.24 14.24 13.936 14.708
Συνολικός αριθμός αποφοίτων του Ιδρύματος (όλες οι κατηγορίες) 10.42 10.033 9.331 9.184
Συνολικός αριθμός αλλοδαπών προπτυχιακών φοιτητών 5.546 5.459 5.302 5.471
Συνολικός αριθμός αλλοδαπών μεταπτυχιακών φοιτητών 228 190 238 234

Η θέση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στους επτά πιο γνωστούς πίνακες κατάταξης κατά την περίοδο 2015-2016 (σε παγκόσμιο επίπεδο και επίπεδο χώρας)

Πίνακας Κατάταξης Παγκόσμια Θέση 2016 Παγκόσμια Θέση 2015 Ελληνική Θέση 2016 Ελληνική Θέση 2015
WEBOMETRICS 247 301 2 2
Academic Ranking of World Universities 301/400 301/400 1 1
QS (Quacquarelli Symonds) 651/700 601/650 3 2
Times Higher Education 501/600 401/500 3 2
Center for World University Ranking 297/1000 301/1000 1 1
National Taiwan University* 216/199* 217/196* 1 1
US News – Best Global University Rankings 291 292 1 1
Πηγή: Ιστοσελίδες και δημοσιεύσεις Οργανισμών Διεθνών Κατατάξεων
* Περιλαμβάνεται και η θέση που έχει το ίδρυμα μετά τη στάθμιση με τον αριθμό των Τμημάτων
Ελληνικα