Μήνυμα του Διευθυντή


Καλωσορίσατε στο Εργαστήριο Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory – ABL) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ABL ιδρύθηκε το 2017 με την Πράξη του Πρύτανη αρ. 466/22.11.2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017) και είναι αφιερωμένο στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, για την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech), την καινοτομία, την εκπαίδευση, την παροχή συμβουλών και την κατάρτιση.

Το όραμα του ABL είναι να γίνει ένα κορυφαίο κέντρο έρευνας και γνώσης που επικεντρώνεται στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική έρευνα, κατάρτιση, υπηρεσίες και τεχνολογία. Η αποστολή του ABL είναι να διεξάγει εξαιρετική έρευνα, διδασκαλία και παροχή υπηρεσιών, καθώς επίσης να παράγει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντούν. Επιπλέον το ABL σκοπεύει στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και την συμβολή στην ψηφιακή στρατηγική μιας τράπεζας.

Το ABL συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, για να συζητήσουν και να μελετήσουν τις καινοτομίες, τις νέες ιδέες και την τεχνολογία στους τομείς των επιχειρήσεων και των τραπεζών και να προβλέψουν την επίδρασή τους στην οικονομία. Εκδηλώσεις όπως συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια και σεμινάρια που διοργανώνει το ABL στοχεύουν να φέρουν κοντά κορυφαία μυαλά και να εξερευνήσουν νέους τρόπους σκέψης, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να αποκαλύψουν ευρήματα που δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν. Το ABL χρησιμεύει ως σύνδεσμος για τη σύνδεση διαφόρων κλάδων με επαγγελματίες, φοιτητές και άλλους ακαδημαϊκούς, για να αμφισβητήσει τη συμβατική σοφία και να οδηγήσει στη παραγωγή νέων ιδεών, καινοτομιών και προσεγγίσεων για την επίλυση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης
Διευθυντής Εργαστηρίου Τραπεζικής - ABL
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ελληνικα