Φιλοσοφία

Όραμα

Στόχος του ABL είναι να γίνει ένας ηγέτης στην Ευρώπη στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική έρευνα, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών και τεχνολογίας.

Αποστολή

Το ABL σκοπεύει να προσφέρει εξαιρετική έρευνα, εκπαίδευση και υπηρεσίες καθώς επίσης και νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντούν.

Αξίες

Το ABL έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες έξι βασικές αξίες, που θα το βοηθήσουν να επιτύχει το όραμά του:

 • Αριστεία
 • Ακεραιότητα
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και αλλαγή
 • Διάδοση της γνώσης
 • Προσανατολισμός προς την αγορά
 • Ομαδική εργασία

Στρατηγικές

Το ABL έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες τέσσερεις βασικές στρατηγικές για να επιτύχει στην αποστολή του:

 • Προσέλκυση, έμπνευση και ανάπτυξη εξαιρετικών στελεχών για να εξασφαλιστεί ένας άριστος χώρος εργασίας.
 • Επίτευξη της αποστολής του μέσω επιστημονικής, λειτουργικής και επιχειρηματικής αριστείας.
 • Ενίσχυση των στελεχών των επιχειρήσεων, οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (FinTech), τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το όραμα και την κριτική σκέψη, για να δημιουργήσουν αξία για τις οργανώσεις τους και την κοινωνία.
 • Προώθηση της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Όραμα

Στόχος του ABL είναι να γίνει ένας ηγέτης στην Ευρώπη στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική έρευνα, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών και τεχνολογίας.

Αποστολή

Το ABL σκοπεύει να προσφέρει εξαιρετική έρευνα, εκπαίδευση και υπηρεσίες καθώς επίσης και νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντούν.

Αξίες

Το ABL έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες έξι βασικές αξίες, που θα το βοηθήσουν να επιτύχει το όραμά του:

 • Αριστεία
 • Ακεραιότητα
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και αλλαγή
 • Διάδοση της γνώσης
 • Προσανατολισμός προς την αγορά
 • Ομαδική εργασία

Στρατηγικές

Το ABL έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες τέσσερεις βασικές στρατηγικές για να επιτύχει στην αποστολή του:

 • Προσέλκυση, έμπνευση και ανάπτυξη εξαιρετικών στελεχών για να εξασφαλιστεί ένας άριστος χώρος εργασίας.
 • Επίτευξη της αποστολής του μέσω επιστημονικής, λειτουργικής και επιχειρηματικής αριστείας.
 • Ενίσχυση των στελεχών των επιχειρήσεων, οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (FinTech), τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το όραμα και την κριτική σκέψη, για να δημιουργήσουν αξία για τις οργανώσεις τους και την κοινωνία.
 • Προώθηση της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Ελληνικα